Zyskaj 20% dofinasnowania – program Agro Energia 2020!

Agro energia 2020 – nowy program wsparcia inwestycji w Fotowoltaikę dla Rolników!

Program Agro Energia wspiera rolników, którzy chcą rozwijać swoją działalność w oparciu o odnawialne źródła energii w tym fotowoltaikę. Program priorytetowy nie posiada ograniczeń co do mocy instalacji fotowoltaicznej. Rolnik może wnioskować o refinansowanie instalacji, której moc przekracza 50kW.

Agro Energia 2020 to również szansa dla rolników, którzy chcą zbudować farmy fotowoltaiczne oraz produkować prąd który będą później sprzedawać. W tym celu  przy budowie instalacji o mocy powyżej 50 kW jest niezbędne prowadzenie działalności gospodarczej której przedmiotem będzie również wytwarzanie energii.

Dofinansowanie w formie refundacji:

Przy staraniu się o środki z funduszu należy pamiętać w następujących warunkach:

  • Projekt jest dofinansowany w formie refundacji, po zakończonej inwestycji
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na projekt realizowany z innych środków publicznych
  • Wszystkie instalowane urządzenia musza być nowe tj. wyprodukowane w ciągu 2 lat przed montażem
  • Nie można rozpocząć przedsięwzięcia przed czasem złożenia wniosku.

Ogłoszenie o naborze wniosków który odbywać się będzie w trybie ciągłym, zostanie opublikowane przed jego rozpoczęciem, a planowane jest na drugą połowę trzeciego kwartału 2020.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha. Beneficjent musi przez min rok przed złożeniem wniosku osobiści prowadzić gospodarstwo.

Obecnie wiele firm pracuje nad nowymi metodami magazynowania energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Baterie litowo jonowe mają swoje ograniczenia w kosztach produkcji i wydajności. Kiedy te bariery zostaną pokonane, instalacje of gridowe na pewno zyskają na popularności.

Osoba prawna

Osoba Prawna – właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych których powierzchnia łącza mieści się w przedziale od 1 do 300 ha. Okres w którym przed złożeniem wniosku prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Dofinansowanie w formie dotacji

aien agro energia

Dotowane są projekty dotyczące budowy hybrydowych instalacji tj  fotowoltaika oraz pompa ciepła, oraz elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła (działające w jednym układzie). Tutaj moc wylicza się na podstawie mocy obydwu urządzeń oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych może być przeznaczone również, na na magazyny energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Ważną informacją jest to, że nie można starać się o dofinansowanie projektów, które powiększą już zbudowaną instalację fotowoltaiczną. Czy z tego funduszu nie skorzystamy rozbudowując już istniejące i działające elektrownie.

źródło: nfosigw.gov.pl,

FAQ: Czy Agro Energia jest programem wyłącznie dla rolników?
– Tak – w przypadku zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Udostępnij ten post =>

Skontaktuj
się z Nami

E-mail: biuro@aien.pl

Tel: +48 502 300 360

Ekologia, która ewidentnie się opłaca!

Copyright Aien 2020

Tel: +48 254 667 878

E-mail: biuro@aien.pl

Polityka prywatności i cookies

Copyright Aien 2020

Tel: +48 254 667 878 biuro@aien.pl